การประกันคุณภาพการสึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556


ผู้สอน
อาจารย์ ดร. โสภณ เพ็ชรพวง
เข้าสู่ระบบเมื่อ 5 เดือน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
การประกันคุณภาพการสึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

รหัสวิชา
9490

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา


ศึกษาความหมาย ความสำคัญและค้นคว้า แนวคิดทางด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อการปฏิรูปการศึกษาในทุกระดับการศึกษา การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาระบบและกลไกทางการศึกษา โดยมุ่งเน้นการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน

 

 


฿299.00 -33.44%
฿320.00 -44.38%
฿2,600.00 -81.93%
ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)