ระบบฐานข้อมูล


ผู้สอน
นางสาว ทิวาพร กลิ่นกล่อม
เข้าสู่ระบบเมื่อ 6 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ระบบฐานข้อมูล

รหัสวิชา
9494

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

แนวคิดระบบฐานข้อมูล ประเภทของฐานข้อมูล ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ภาษาประมวลผลข้อมูล (SQL) การออกแบบฐานข้อมูล โมเดลข้อมูลแบบ ER (Entity Relationship) การแปลง ER Diagram เป็น Relation การลดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยกระบวนการ Normalization ฝึกออกแบบฐานข้อมูลโดยใช้กรณีตัวอย่างทางธุรกิจ ใช้ระบบจัดการฐานข้อมูลและโปรแกรมเข้าถึงข้อมูลตัวอย่างเพื่อทดลองสร้าง บันทึก แก้ไข ข้อมูลในฐานข้อมูลด้วยภาษาประมวลผลข้อมูล (SQL)


฿425.00 -45.41%
฿290.00 -64.25%
฿60.00 -50.0%
ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)