home30708302 ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ (Information Systems Security)
person
30708302 ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ (Information Systems Security)

ผู้สอน
ดร. ศราวุธ ราชมณี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 1 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
30708302 ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ (Information Systems Security)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
9498

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ระบบรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศอย่างมีคุณภาพ ระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต พื้นฐานการเข้ารหัสและถอดรหัสข้อมูล รูปแบบและขั้นตอนการเข้ารหัสและถอดรหัส ส่วนประกอบของการเข้ารหัสและถอดรหัสอัลกอริธึมและรูปแบบของคีย์ที่จะใช้ในการเข้ารหัสและถอดรหัส มาตรฐานความปลอดภัยของการส่งข้อมูลในเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบอินเทอร์เน็ต ศึกษากรณีศึกษาการใช้ระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)