homeชั้น ม. 4.12
person
ชั้น ม. 4.12

ผู้สอน
person
นาย ณรงค์เดช ชัยวรรณา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชั้น ม. 4.12

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
95

สถานศึกษา
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

คำอธิบายวิชา

ชั้น ม. 4.12


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)