ผู้สอน
ดร. ศราวุธ ราชมณี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

30708401 คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์ (Computer Mathematics)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9502

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยนครพนม


คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาพื้นฐานเกี่ยวกับตรรกศาสตร์ เซต ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ระบบเลขฐานต่างๆ โดยเฉพาะเลขฐาน 2 เลขฐาน 8 และเลขฐาน16 เมทริกซ์และดีเทอร์มิแนนต์ พีชคณิตบูลีน การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับคณิตศาสตร์ เพื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และกรณีศึกษา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.