home2/2556 ศท 0044019 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อคุณภาพชีวิต (อังคาร-เช้า)
personperson_add
2/2556 ศท 0044019 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อคุณภาพชีวิต (อังคาร-เช้า)

ผู้สอน
น.ส. ดวงทิพย์ รับพรดี
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
2/2556 ศท 0044019 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อคุณภาพชีวิต (อังคาร-เช้า)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9505

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เรียนวันอังคาร 8.30-11.10 น.


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)