ดนตรี-นาฎศิลป์ ป.6/4
ผู้สอน

เด็กหญิง ธนิถา เหรียญทอง

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ดนตรี-นาฎศิลป์ ป.6/4

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9520

สถานศึกษา
โรงเรียนอนุบาลระนอง

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนป.6/4


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.