ห้องคุยเรื่องวิชาดนตรี

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

คุยกันเรื่องความรู้เกี่ยวกับวิชาดนตรี