ห้องคุยเรื่องวิชาดนตรี

คำอธิบายชั้นเรียน

คุยกันเรื่องความรู้เกี่ยวกับวิชาดนตรี