home4.11
personperson_add
4.11

ผู้สอน
นาย อุดมทรัพย์ อัยรา
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
4.11

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9525

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาฟิสิกส์ ว31201


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)