ผู้สอน
อาจารย์ิิ นราธิป ทองปาน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

7042412 โปรแกรมประยุกต์ด้านมัลติมีเดีย


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9539

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม


คำอธิบายชั้นเรียน

โปรแกรมประยุกต์ด้านมัลติมีเดีย