home921-303 กฎหมายอุตสาหกรรม แรงงาน และสิ่งแวดล้อม
person
921-303 กฎหมายอุตสาหกรรม แรงงาน และสิ่งแวดล้อม

ผู้สอน
ปัทมา เสนทอง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
921-303 กฎหมายอุตสาหกรรม แรงงาน และสิ่งแวดล้อม

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
9541

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ขอให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา 921-303 กฎหมายอุตสาหกรรม แรงงาน และสิ่งแวดล้อมสมัครสมาชิก


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)