7010107-1 เทคโนโลยีแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์
ผู้สอน

อาจารย์ิิ นราธิป ทองปาน

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
7010107-1 เทคโนโลยีแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9543

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คำอธิบายชั้นเรียน

เทคโนโลยีแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.