ผู้สอน
ผศ.ดร. ฑัชวงษ์ จุลสวัสดิ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 16 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ(วันพฤหัส เวลา 13.00-15.00 น.)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9544

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี


คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาระบบสารสนเทศเพื่อนำมาใช้ในการจัดการองค์กรหรือธุรกิจ