home06121105 Fundamental of Statistics
person
06121105 Fundamental of Statistics

ผู้สอน
นาย มนูญ จิตรสำเริง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 22 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
06121105 Fundamental of Statistics

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
9549

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เรียน อังคารเช้า 09.00-12.00

ห้อง4305


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)