ผู้สอน
นาง นาตยา ขุนทอง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

การสื่อสารการตลาด


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9552

สถานศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ


คำอธิบายชั้นเรียน

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง