homeเศรษฐศาสตร์มหภาค
person
เศรษฐศาสตร์มหภาค

ผู้สอน
person
ดร มหชัย สัตยธำรงเธียร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 1 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
เศรษฐศาสตร์มหภาค

หมายเลขของวิชา (Class ID)
9553

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เอกสารประกอบการสอน + หนังสือเศรษฐศาสตร์มหภาค โดย อาจารย์ วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)