homeLive Feed for Aquatic Animals
personperson_add
Live Feed for Aquatic Animals

ผู้สอน
นางสาว ธีญาภรณ์ แก้วทวี
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
Live Feed for Aquatic Animals

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9565

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาอาหารมีชีวิตที่ใช้สำหรับเป็นอาหารสัตว์น้ำวัยอ่อน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)