homeวิทยาการคอม
personperson_add
วิทยาการคอม

ผู้สอน
person
นาย อัณชัย พิมพ์จันทร์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิทยาการคอม

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9567

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

แสดงความคิดเห็น


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)