homeวิทยาการคอม
person
วิทยาการคอม

ผู้สอน
person
นาย อัณชัย พิมพ์จันทร์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิทยาการคอม

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
9567

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

แสดงความคิดเห็น


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)