homeพท11001 ภาษาไทย
personperson_add
พท11001 ภาษาไทย

ผู้สอน
นาย อาธิป บูสา
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
พท11001 ภาษาไทย

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9570

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาภาษาไทย  รหัสวิชา พท11001  ระดับประถมศึกษา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)