ภาวะผู้นำ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556


ผู้สอน
อาจารย์ ดร. โสภณ เพ็ชรพวง
เข้าสู่ระบบเมื่อ 5 เดือน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ภาวะผู้นำ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

รหัสวิชา
9571

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ภาวะผู้นำ


฿6,500.00 -53.86%
฿1,397.00 -49.96%
฿599.00 -76.29%
ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)