homeภาวะผู้นำ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
personperson_add
ภาวะผู้นำ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

ผู้สอน
อาจารย์ ดร. โสภณ เพ็ชรพวง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ภาวะผู้นำ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9571

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ภาวะผู้นำ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)