7414

ผู้สอน
นางสาว พรกมล แผ้วเกษม
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
7414

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
9579

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

544264038   วิทยาศาสตร์สุขภาพ   ปี 3 กลุ่ม 1


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)