homeวท.6000103 การซ่อมบำรุงไมโครคอมพิวเตอร์ (ภาคเรียนปกติที่ 2/2556)
person
วท.6000103 การซ่อมบำรุงไมโครคอมพิวเตอร์ (ภาคเรียนปกติที่ 2/2556)

ผู้สอน
อาจารย์ประพนธ์ เด่นดวง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ชั่วโมงที่แล้ว

ชื่อวิชา
วท.6000103 การซ่อมบำรุงไมโครคอมพิวเตอร์ (ภาคเรียนปกติที่ 2/2556)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
9581

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

การซ่อมบำรุงไมโครคอมพิวเตอร์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)