เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

2/2556 CPE2228 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

องค์ประกอบของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต  สถาปัตยกรรมแบบลำดับชั้น แบบจำลองการสื่อสารข้อมู, หน้าที่โพรโตคอล และเทคโนโลยีในชั้นของแอพพลิเคชั่น ทรานสปอร์ต เน็ตเวิร์ค ดาต้าลิงค์