การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจ กศ.บท


ผู้สอน
นางสาว เบญจมาภรณ์ คงชนะ
เข้าสู่ระบบเมื่อ 3 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจ กศ.บท

รหัสวิชา
9589

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจ กศ.บท


฿250.00 -68.4%
฿230.00 -26.09%
฿24.00 -79.58%
ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)