สัมมนาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ กศ.บท


ผู้สอน
นางสาว เบญจมาภรณ์ คงชนะ
เข้าสู่ระบบเมื่อ 3 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
สัมมนาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ กศ.บท

รหัสวิชา
9590

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

สัมมนาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ กศ.บท


฿299.00 -74.2%
฿164.00 -49.39%
฿199.00 -56.78%
ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)