Past simple

ผู้สอน
นาง ณัฐรฎา โอ่อาจ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
Past simple

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9597

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนสามารถเรียนรู้ เรื่องราวและสามารถแต่งประโยคได้


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)