Past simple

ผู้สอน
นาง ณัฐรฎา โอ่อาจ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
Past simple

หมายเลขของวิชา (Class ID)
9597

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

นักเรียนสามารถเรียนรู้ เรื่องราวและสามารถแต่งประโยคได้


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)