homeการสำรวจทางทะเล(อังสนา อุดแจ่ม)
personperson_add
การสำรวจทางทะเล(อังสนา อุดแจ่ม)

ผู้สอน
นางสาว อังสนา อุดแจ่ม
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การสำรวจทางทะเล(อังสนา อุดแจ่ม)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9598

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การสำรวจทางทะเลของชาติตะวันตกสู่การเป็นจักรวรรดินิยม


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)