homeพฤติกรรมการบริโภค(วรรณดี จันทร์สนิทศรี)
person
พฤติกรรมการบริโภค(วรรณดี จันทร์สนิทศรี)

ผู้สอน
นางสาว วรรณดี จันทร์สนิทศรี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
พฤติกรรมการบริโภค(วรรณดี จันทร์สนิทศรี)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
9599

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

พฤติกรรมการบริโภค  ถือเป็นปัจจัยสำคัญทีเป็นตัวกำหนดอุปสงค์และอุปทาน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)