homeสามัคคีเภทคำฉันท์
person
สามัคคีเภทคำฉันท์

ผู้สอน
นาง ปิยะทัศนีย์ ศีลารัตน์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
สามัคคีเภทคำฉันท์

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
9600

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

สามัคคีเภทคำฉันท์เป็นวรรณคดีที่มีคุณค่าทางวรรณศิลป์และด้านความคิด การเรียนวรรณคดีเรื่องดังกล่าวจะทำให้สามารถเรียนรู้ฉันทลักษณ์คำประพันธ์ประเภทฉันท์ซึ่งเป็นคำประพันธ์ที่เก่าแก่ที่ีสุด และได้ข้อคิดที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)