คำนาม (ครูลำไพ เหรียญตะคุ)

คำอธิบายชั้นเรียน

คำนาม คือ คำที่ใช้เรียกชื่อ คน  สัตว์  สิ่งของ  และสถานที่  มีทั้งหมด  5  ชนิด  คือ  สามานยนาม  วิสามานยนาม  สมุหนาม  ลักษณนาม  และอาการนาม