homeอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว(วิสันต์ ยุระวงศ์)
person
อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว(วิสันต์ ยุระวงศ์)

ผู้สอน
นาย วิสันต์ ยุระวงศ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว(วิสันต์ ยุระวงศ์)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
9605

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

การหาคำตอบของอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)