ภาษาจีน 2 :ฉันไม่ค่อยยุ่ง, หว่อ ปู๋ ไท่ หมาง

คำอธิบายชั้นเรียน

xxx