homeภาษาจีน 1 :สวัสดี, หนี ห่าว
personperson_add
ภาษาจีน 1 :สวัสดี, หนี ห่าว

ผู้สอน
person
นส โศภิษฐ์ ภักดีนอก
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ภาษาจีน 1 :สวัสดี, หนี ห่าว

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9609

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

xxx


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)