homeภาษาจีน 1 :สวัสดี, หนี ห่าว
person
ภาษาจีน 1 :สวัสดี, หนี ห่าว

ผู้สอน
นส โศภิษฐ์ ภักดีนอก
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ภาษาจีน 1 :สวัสดี, หนี ห่าว

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
9609

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

xxx


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)