homeเทคโนโลยีสารสนเทศ (การออกแบบและเทคโนโลยี)
personperson_add
เทคโนโลยีสารสนเทศ (การออกแบบและเทคโนโลยี)

ผู้สอน
นาย อนุสรณ์ จันทสุข
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (การออกแบบและเทคโนโลยี)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
961

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เทคโนโลยีสารสนเทศ (การออกแบบและเทคโนโลยี)


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)