เทคโนโลยีสารสนเทศ (การออกแบบและเทคโนโลยี)


ผู้สอน
นาย อนุสรณ์ จันทสุข
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 12 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ (การออกแบบและเทคโนโลยี)

รหัสวิชา
961

สถานศึกษา
โรงเรียนสิรินธร

คำอธิบายวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ (การออกแบบและเทคโนโลยี)


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books