เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ชนิดของคำ(พิมฉวี บุญมา)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

 คำไทยแบ่งออกเป็น 7 ชนิด แต่ละชนิดมีลักษณะและหน้าที่แตกต่างกันออกไป การเรียนรู้เรื่องลักษณะของคำเพื่อสร้างเป็นกลุ่มคำและประโยคเป็นเรื่องสำคัญ และจำเป็นอย่างยิ่งในการเรียนและการใช้ภาษาในชีวิตประจำวัน