เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Unit 7 festival fever: Grammar to know in Past Simple Tense(Teacher Boonla-or)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

หลักการใช้ Past Simple Tense และกฏการเปลี่ยนรูปคำกริยาให้เป็นเหตุการณ์ในอดีต