homeหลักการใช้ Present Continuous Tense (อำพล เหงขุนทด)
personperson_add
หลักการใช้ Present Continuous Tense (อำพล เหงขุนทด)

ผู้สอน
person
นาย อำพล เหงขุนทด
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
หลักการใช้ Present Continuous Tense (อำพล เหงขุนทด)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9613

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

รู้จักหลักการและวิธีการใช้โครงสร้าง Present Continuous Tense


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)