หลักการใช้ Present Continuous Tense (อำพล เหงขุนทด)
ผู้สอน

นาย อำพล เหงขุนทด

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
หลักการใช้ Present Continuous Tense (อำพล เหงขุนทด)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9613

สถานศึกษา
-

คำอธิบายชั้นเรียน

รู้จักหลักการและวิธีการใช้โครงสร้าง Present Continuous Tense


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.