homeหลักการใช้ Present Continuous Tense (อำพล เหงขุนทด)
person
หลักการใช้ Present Continuous Tense (อำพล เหงขุนทด)

ผู้สอน
นาย อำพล เหงขุนทด
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
หลักการใช้ Present Continuous Tense (อำพล เหงขุนทด)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
9617

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

รู้จักหลักการและวิธีการใช้โครงสร้าง Present Continuous Tense ได้


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)