homeทศนิยม(ครูสมศักดิ์ ประเสริฐมานะกิจ)
person
ทศนิยม(ครูสมศักดิ์ ประเสริฐมานะกิจ)

ผู้สอน
นาย สมศักดิ์ ประเสริฐมานะกิจ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ทศนิยม(ครูสมศักดิ์ ประเสริฐมานะกิจ)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
9618

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

การบวก ลบ คูณ หาร ทศนิยม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)