ทศนิยม(ครูสมศักดิ์ ประเสริฐมานะกิจ)

คำอธิบายชั้นเรียน

การบวก ลบ คูณ หาร ทศนิยม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1