เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ร่างกายมนุษย์ (ครูอุมาพร เติมสุข)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาวิเคราะห์ อวัยวะในระบบร่างกายสัตว์และมนุษย์ อวัยวะต่าง ๆ ของสัตว์ที่เกี่ยวข้องกับการหายใจและการเคลื่อนที่ อวัยวะในระบบต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์ การเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงร่างกายมนุษย์ ผลของสิ่งเสพติดต่อการทำงานของระบบต่าง ๆ ของร่างกาย

 ร่างกายของมนุษย์ที่เราเห็นเป็นรูปร่างสมบูรณ์อยู่นี้ อันที่จริงประกอบด้วย เซลล์ จำนวนมากมายหลายล้านเซลล์ ซึ่งเซลล์แต่ละชนิดก็จะมีรูปร่างและหน้าที่แตกต่างกันออกไป ทั้งนี้เซลล์ที่มีรูปร่างเหมือนกัน เข้ามาอยู่รวมกันทำหน้าที่เฉพาะอย่าง ซึ่งเราจะเรียกว่า เนื้อเยื่อ หลาย ๆ เนื้อเยื่อรวมกันทำหน้าที่อย่างเดียวกัน เรียกว่า อวัยวะ เมื่อหลายอวัยวะเข้ามาทำงานประสานกัน เรียกว่า ระบบอวัยวะ