homeร่างกายมนุษย์ (ครูอุมาพร เติมสุข)
person
ร่างกายมนุษย์ (ครูอุมาพร เติมสุข)

ผู้สอน
นางสาว อุมาพร เติมสุข
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ร่างกายมนุษย์ (ครูอุมาพร เติมสุข)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
9620

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ศึกษาวิเคราะห์ อวัยวะในระบบร่างกายสัตว์และมนุษย์ อวัยวะต่าง ๆ ของสัตว์ที่เกี่ยวข้องกับการหายใจและการเคลื่อนที่ อวัยวะในระบบต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์ การเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงร่างกายมนุษย์ ผลของสิ่งเสพติดต่อการทำงานของระบบต่าง ๆ ของร่างกาย

 ร่างกายของมนุษย์ที่เราเห็นเป็นรูปร่างสมบูรณ์อยู่นี้ อันที่จริงประกอบด้วย เซลล์ จำนวนมากมายหลายล้านเซลล์ ซึ่งเซลล์แต่ละชนิดก็จะมีรูปร่างและหน้าที่แตกต่างกันออกไป ทั้งนี้เซลล์ที่มีรูปร่างเหมือนกัน เข้ามาอยู่รวมกันทำหน้าที่เฉพาะอย่าง ซึ่งเราจะเรียกว่า เนื้อเยื่อ หลาย ๆ เนื้อเยื่อรวมกันทำหน้าที่อย่างเดียวกัน เรียกว่า อวัยวะ เมื่อหลายอวัยวะเข้ามาทำงานประสานกัน เรียกว่า ระบบอวัยวะ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)