homeการกรอกใบสมัครงาน (ครูวัลชลี เกียรติสิลังกุล)
person
การกรอกใบสมัครงาน (ครูวัลชลี เกียรติสิลังกุล)

ผู้สอน
นางสาว วัลชลี เกียรติสิลังกุล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
การกรอกใบสมัครงาน (ครูวัลชลี เกียรติสิลังกุล)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
9621

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

การที่นักเรียนจะได้งาน  จำเป็นต้องมีวิธีการสมัครงาน  ดังนั้นการกรอกใบสมัครงานจึงมีความสำคัญที่จะทำให้นักเรียนมีโอกาสได้หรือตกงานได้  การเรียนรู้วิธีการสมัครงานที่ถูกต้องเหมาะสมจะทำให้นักเรียนมีโอกาสได้งานได้ 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)