เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การกรอกใบสมัครงาน (ครูวัลชลี เกียรติสิลังกุล)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

การที่นักเรียนจะได้งาน  จำเป็นต้องมีวิธีการสมัครงาน  ดังนั้นการกรอกใบสมัครงานจึงมีความสำคัญที่จะทำให้นักเรียนมีโอกาสได้หรือตกงานได้  การเรียนรู้วิธีการสมัครงานที่ถูกต้องเหมาะสมจะทำให้นักเรียนมีโอกาสได้งานได้