homeเลขยกกำลัง(ครูพัชรินทร์ เภาตะคุ)
person
เลขยกกำลัง(ครูพัชรินทร์ เภาตะคุ)

ผู้สอน
นาง พัชรินทร์ เภาตะคุ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
เลขยกกำลัง(ครูพัชรินทร์ เภาตะคุ)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
9622

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

นักเรียนได้ศึกษา เรื่อง เลขยกกำลัง มาแล้วในดับชั้น ม.ต้น สำหรับระดับชั้น ม.ปลาย นักเรียนจะได้ศึกษา เรื่อง เลขยกกำลังเพิ่มเติม เมื่อเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะและจำนวนจริงที่อยู่ในรูปกรณฑ์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)