เลขยกกำลัง(ครูพัชรินทร์ เภาตะคุ)

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนได้ศึกษา เรื่อง เลขยกกำลัง มาแล้วในดับชั้น ม.ต้น สำหรับระดับชั้น ม.ปลาย นักเรียนจะได้ศึกษา เรื่อง เลขยกกำลังเพิ่มเติม เมื่อเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะและจำนวนจริงที่อยู่ในรูปกรณฑ์