เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

โรคธาลัสซีเมีย(ครูภัสสร พ่วงศิริ)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

อธิบายความหมายและสาเหตุตลอดจนแนวทางการป้องกันโรคทางพันธุกรรม:โรคธาลัสซีเมีย