โรคธาลัสซีเมีย(ครูภัสสร พ่วงศิริ)

คำอธิบายชั้นเรียน

อธิบายความหมายและสาเหตุตลอดจนแนวทางการป้องกันโรคทางพันธุกรรม:โรคธาลัสซีเมีย