เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ดนตรีไทย (ครูวิรกานต์ ลบหนองบัว)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ดนตรีไทยไซร้จะไร้ในคุณค่า  หรือด้อยกว่าคนอื่นนั้นหาไม่  เพลงของเราก็เสนาะเพราะจับใจ  ทั้งยังเป็นสมบัติไทยสืบเนื่องมา