homeจำนวนเชิงซ้อน (ครูจารุวรรณ ปะกัง)
personperson_add
จำนวนเชิงซ้อน (ครูจารุวรรณ ปะกัง)

ผู้สอน
person
นางสาว จารุวรรณ ปะกัง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
จำนวนเชิงซ้อน (ครูจารุวรรณ ปะกัง)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9629

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

จำนวนเชิงซ้อน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)