homeมัลติมีเดียคอมพิวเตอร์
person
มัลติมีเดียคอมพิวเตอร์

ผู้สอน
นาย ทนง ลิ้มมณี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
มัลติมีเดียคอมพิวเตอร์

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
963

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ความเป็นมา และการนำคอมพิวเตอร์ใช้ในการเรียนการสอน แบบมัลติมีเดีย


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)