homeโครงงานอาชีพอิสระ (ครูวัลชลี เกียรติสิลังกุล)
person
โครงงานอาชีพอิสระ (ครูวัลชลี เกียรติสิลังกุล)

ผู้สอน
นางสาว วัลชลี เกียรติสิลังกุล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
โครงงานอาชีพอิสระ (ครูวัลชลี เกียรติสิลังกุล)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
9631

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

อาชีพอิสระเป็นอาชีพส่วนตัวที่ทำรายได้ให้กับผู้ที่จะประกอบอาชีพ  การจะประสบความสำเรํจในการประกอบอาชีพอิสระได้จำเป็นต้องเรียรรู้กระบวนการประกอบอาชีพ  โดยให้นักเรียนเรียนรู้อาชีพอิสระด้วยรูปแบบของโครงงาน 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)