homeโครงงานอาชีพอิสระ (ครูวัลชลี เกียรติสิลังกุล)
personperson_add
โครงงานอาชีพอิสระ (ครูวัลชลี เกียรติสิลังกุล)

ผู้สอน
person
นางสาว วัลชลี เกียรติสิลังกุล
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
โครงงานอาชีพอิสระ (ครูวัลชลี เกียรติสิลังกุล)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9631

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

อาชีพอิสระเป็นอาชีพส่วนตัวที่ทำรายได้ให้กับผู้ที่จะประกอบอาชีพ  การจะประสบความสำเรํจในการประกอบอาชีพอิสระได้จำเป็นต้องเรียรรู้กระบวนการประกอบอาชีพ  โดยให้นักเรียนเรียนรู้อาชีพอิสระด้วยรูปแบบของโครงงาน 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)