ภาษาจีน X : อยากจะร้องดังดัง!

คำอธิบายชั้นเรียน

xxx