นโยบายฯ แผนก. รุ่น 20


ผู้สอน
นาง สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 2 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
นโยบายฯ แผนก. รุ่น 20

รหัสวิชา
9637

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา


นโยบายและการวางแผนะฒนาการศึกษาท้องถิ่น


฿326.00 -44.05%
฿1,230.00 -34.31%
฿100.00 -28.75%
ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)