ผู้สอน
นางสาว นฤมล อวบอ้วน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

Past simple tense (อดีตกาลธรรมดา)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9639

สถานศึกษา

โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต


คำอธิบายชั้นเรียน

Past Simple Tense คือ โครงสร้างทางไวยากรณ์ที่ใช้สำหรับบรรยายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผ่านมาแล้ว

Past simple tense in songs ^_^


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.