เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Past simple tense (อดีตกาลธรรมดา)

เกี่ยวกับชั้นเรียนPast Simple Tense คือ โครงสร้างทางไวยากรณ์ที่ใช้สำหรับบรรยายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผ่านมาแล้ว Past simple tense in songs ^_^